Powershell commando's om een kopie van verzonden mail in de gedeelde mailbox achter te laten

Powershell commando's om een kopie van verzonden mail in de gedeelde mailbox achter te laten

Installeer Powershell

Voor de mac: https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-macos?view=powershell-7.4
Voor Windows: https://learn.microsoft.com/nl-nl/powershell/scripting/install/installing-powershell-on-windows?view=powershell-7.4

Installeer de 2 volgende modules in Powershell

Installeer de benodigde modules om met Office365 exhange online te verbinden met het volgende commando en als we dan toch bezig zijn, installeer die van Teams ook direct.
Install-Module ExchangeOnlineManagement

Install-Module MicrosoftTeams

Maak verbinding met Office365

Maak verbinding met de Office365 omgeving die je wilt beheren met het volgende commando.
Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName x@rabbitz.nl

Stel de rechten
Geef per mailbox aan of er een kopie moet worden opgeslagen in de originele mailbox met $True of $False

Indien Send as gebruik de volgende regel
set-mailbox x@rabbitz.nl -MessageCopyForSentAsEnabled $True

Indien Send on behalf gebruik de volgende regel
set-mailbox x@rabbitz.nl -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True

Overige handleidingen

DHL Web Rabbitz 🥕
Zilveren Kruis Web Rabbitz 🥕
Stichting Kinderen van Lamin Village Web Rabbitz 🥕
Vereniging Sport en Gemeenten Web Rabbitz 🥕
BMWT Web Rabbitz 🥕
Groothandel voor Bouw & Industrie Web Rabbitz 🥕
Symantec Web Rabbitz 🥕
Economic Development Board Alphen Web Rabbitz 🥕

Copyright © 2020 Web Rabbitz Webdesign Waddinxveen. Algemene Voorwaarden Belangrijke pagina's